About UPSC

Home /UPSC /UPSC Honors

The 2nd UPSC Sci-tech Award National outstanding planner

2019-09-23

WANG Jinghui (China Academy of Urban Planning & Design)

MA Xiangming (GUANGDONG Urban & Rural Planning and Design Institute)

WANG Junlu (Department of Housing and Urban-rural Development. Liaoning)

ZHANG Jingxiang (Institute of Urban Planning & Design, Nanjing University Co.Ltd)

YU Binyang (Harbin Urban and Rural Planning Bureau)

ZHAO Wanmin (Architecture and Urban Planning, Chongqing University)

CHAI Baogui (SHANDONG Urban and Rural Planning Design Institute)

GU Hao (ZHEJIANG Urban&Rural Planning Design Institute)

LIANG Wenzhao (Urban and rural housing construction in Gansu Province)

MIU Min(Jiangyin City Planning Bureau)